Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

Coronaprotocol Orca Waterpolo 14 mei 2020.

Laatst bijgewerkt op vrijdag 15 mei 2020

Naar aanleiding van het besluit van de overheid om de binnenzwembaden toe te staan open te gaan is er vervolgens door de koepel van zwembaden een protocol opgesteld om weer open te mogen gaan, waarna onze BV Sport met spoed is overgegaan tot het afronden van werkzaamheden en het opstellen van een eigen protocol, dat met de leden van Orca is gedeeld. Zie ook: https://www.bvsport.nl/1/zwemmen/93/berichtgeving-corona

De aanwijzingen in het protocol van de BV Sport zijn leidend en ieder wordt geacht deze in acht te nemen. Hieronder staan de belangrijkste algemene gegevens uit de protocollen onder nummers 1-21.

Vanaf maandag 18 mei mogen we de waterpolotrainingen hervatten! Het is van het grootste belang dat we ons allemaal aan de regels houden; laten we blij zijn dat we weer mogen trainen en dan “ongemakken” maar op de koop toe nemen.

Vanwege het bijzondere karakter van ons spelletje, hebben we als polocommissie en bestuur van Orca gemeend, dat het verstandig is om een aantal aanvullende maatregelen te treffen, om alles in goede banen te leiden.

De voorschriften zullen op regelmatige basis worden aangepast op basis van onze ervaringen en de ervaringen van de BV Sport. Hierna staan deze maatregelen, aangegeven met letters A-C. Let op: voor kinderen tot 12 jaar gelden de regels van afstand houden niet; zij kunnen gewoon sporten.

A. Om de jeugdtrainers te ontlasten, dat wil zeggen hen niet te belasten met het toezicht op naleving van de richtlijnen door de jeugd, zal er voorlopig bij elke jeugdtraining tenminste 1 persoon aanwezig zijn als corona-toezichthouder. Deze persoon is herkenbaar aan een opvallend hesje (in “Orca-blauw”) en is voor, tijdens en na de training aanwezig. Aanwijzingen van deze toezichthouder dienen te worden opgevolgd. Indien iemand een 2e waarschuwing krijgt of op een andere manier ongewenst gedrag vertoont, dan heeft de toezichthouder het recht de persoon naar huis te sturen. Deze persoon is ook aanspreekpunt voor de BV Sport tijdens die training.

B. Ook bij de trainingen van de Heren en de Dames is in de eerste week enig toezicht gewenst en de betrokken aanwezigen wordt gevraagd om voorafgaand aan iedere training iemand aan te wijzen als een toezichthouder en de onder A. gemaakte regels zijn daarop van toepassing.

C. Vanwege het 1,5 meter afstand houden zijn de gebruikelijke wedstrijdoefeningen en fysieke contacten absoluut niet mogelijk. De oefeningen moeten worden beperkt tot zwemoefeningen en bijvoorbeeld afronding op het doel. De trainers wordt gevraagd hun trainingen aan te passen. Bij de zwemoefeningen wordt aangeraden gebruik te maken van een banenschema, in die zin dat de banen 1+2, 3+4 en 5+6 gebruikt worden voor banen zwemmen, ene baan heen, andere terug. Inhalen is niet toegestaan.
 

1. Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan. Thans 1,5 meter voor personen ouder dan 12 jaar;

2. Kom alleen op vooraf besproken tijden;

3. Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden;

4. Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto.

5. Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de accommodatie;

6. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op;

7. Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet;

8. Trek thuis je badkleding aan. Op een aangeduide locatie in de badinrichting hoef je als zwemmer alleen de ‘overkleding’ uit te trekken en in een meegenomen sporttas mee te nemen naar een aangewezen plek, inclusief schoenen. Na het zwemmen kan je jezelf omkleden in de daartoe aangewezen ruimtes;

9. Was voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;

10. Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum;

11. Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel);

12. Beperk gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie;

13. Douche thuis voor en na het zwemmen;

14. Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de routing naar de aangewezen uitgang.

15. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

16. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;

17. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);

18. Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;

19. Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;

20. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

21. Ouders mogen niet mee het zwembad in (tenzij tot 12 jaar om even te helpen). Ook buiten geldt: afstand houden.

De trainingstijden zijn hetzelfde als voorheen.