Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

Club van 50

Laatst bijgewerkt op maandag 15 december 2014

Wat is de Club van 50?

De club van 50 is een club mensen die ORCA een warm hart toedraagt en daarvoor per jaar een bedrag van € 50,- doneert. Deze donatie wordt besteed aan aktiviteiten voor alle ORCA jeugd opleidingen die niet uit de normale begroting betaald kunnen worden. Het gaat dan om de aanschaf van allerlei zwemattributen die nodig zijn voor een goede opleiding. Mini-poloballen, zwemvliezen noem maar op! Maar ook de leuke dingen die belangrijk zijn voor het clubgevoel, zoals bijvoorbeeld een gezamenlijk zwem- en poloweekend.

Wie kunnen er lid worden van de "Club van 50"?

U en ik. Hiermee bedoelen we iedereen die iets met ORCA heeft en die net als ons vindt dat de jeugd van ORCA ook de toekomst van ORCA is. Alle donateurs krijgen, mits zij dat  willen, een vermelding op de website van ORCA.

Wie bepaalt wat er met het geld gebeurt?

Leden van ORCA kunnen suggesties doen voor een project of aanschaf van materiaal. De commissie van de Club van 50, waarin onder meer een bestuurslid zitting heeft, bespreekt deze aanvragen en beslist welke worden gehonoreerd.

Hoe wordt het geld beheerd?

De gelden worden beheerd op een aparte rekening van ORCA door de  Club van 50. De penningmeester van de vereniging houdt hier toezicht op.

Hoe kunt u lid worden?

U kunt lid worden door hier door te klikken naar het aanmeldingsformulier. Wilt u meer informatie?
Bel 06 - 3838 9170.
Wij horen graag van u!

Met vriendelijke groet,
namens de Orca Club van 50

Betty Jongbloed-Rinsma       Christina Ytsma