Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

2005-06-27: Orca bestuur weer volledig op sterkte

Laatst bijgewerkt op zaterdag 03 december 2011

datum: 27-06-2005

Orca bestuur weer volledig op sterkte.
 
Op een matig bezochte Algemene Ledenvergadering is afscheid genomen van Peter Zomerdijk, die na zeven jaar de voorzittershamer heeft overgedragen aan Hilde Borghardt. In zijn afscheidspeech gaf Peter aan dat hij zijn bestuurswerkzaamheden altijd met plezier had verricht, maar hij moest ruiterlijk toegeven dat de onzekere financiele situatie van "zijn" Orca hem met name de afgelopen twee jaar menig slapeloze nacht had bezorgt.
Hij heeft echter geconstateerd dat door keihard werken van vele kaderleden de situatie van zv ORCA inmiddels een stuk rooskleuriger is dan anderhalf jaar geleden, en dat hij vol vertrouwen de voorzittershamer durfde over te geven aan de nieuwe voorzitter Hilde Borghardt, hetgeen hij dan ook terstond deed.
Vanaf deze plaats willen wij Peter Zomerdijk hartelijk danken voor al die jaren dat hij als voorzitter van Orca aktief is geweest. Peter heeft aangegeven zich de komende tijd aktief te gaan bezighouden met de ledenwerving.

Door de verkiezing van van Mark Dorlandt, die namens de afdeling waterpolo in het bestuur zal plaatsnemen is, het aan het eind van seizoen weer volledig op op sterkte.
De samenstelling is alsvolgt:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Ledenadministratie

Aktiviteitencommissie
Waterpolo
Zwemmen
Zwemmen
Hilde Borghardt
Gerben Kiers
Jan Peter Meijer

Dorien Langius

Aart Nieuwland
Mark Dorlandt
Martin van Iperen
Albert Oenema