Template created by Joomla 1.6 templates and the best poker webpages: party poker bonus code and best poker sites.

2004-11-28: Ellis van der Meulen stopt als coördinator Jeugdteam

Laatst bijgewerkt op vrijdag 02 december 2011
datum: 28-11-2004
 
Ellis van der Meulen stopt als coòrdinator Jeugdteam
 
Ellis van der Meulen stopt eind december als coordinator van het Jeugdteam. Na anderhalfjaar de zwemtechnische zaken voor de jongste groepen te hebben behartigd kiest Ellis voor een nieuwe uitdaging.
Vanaf het begin van volgend jaar zal Ellis als trainings-coördinator verbonden zijn aan het TZNN (Talentcentrum Zwemmen Noord Nederland). Het TZNN ondersteunt zwem-talenten uit Groningen, Friesland en Drenthe op sportief terrein, maar ook bij hun lichamelijke, sociale en maat-schappelijke ontwikkeling. Zo'n 45 topzwemmers zijn nu voor het TZNN geselecteerd.

Ellis werkte voordat ze bij Orca kwam voor het Heeren-veense HZ&PC. Daar was ze als hoofdtrainster erg suc-cesvol, wat onder meer bleek toen ze Inge Dekker naar de Europese top begeleidde.

Bij Orca was Ellis verantwoordelijk voor de technische coördinatie van het Jeugdteam , maar zij hield zich ook bezig met het scouten en trainen van nieuwe talenten, de werving van leden, het opleiden van kaderleden, enzovoort, enzovoort.

De komende weken zal Ellis gebruiken om de overdracht van haar werkzaamheden te regelen en ook ondersteunt Ellis de vereniging bij het vinden van vervanging voor haar functie.

Wij willen namens de hele zwemafdeling Ellis heel erg bedanken voor haar inzet en enthousiasme en wensen haar veel succes met haar nieuwe taak bij het TZNN.